Този производител на подемни сапани и закрепващи устройства, базиран в Дортмунд, сега не само отговаря на стандартите DIN EN ISO 9001 за Система за управление на качеството, но и за опазване на околната среда.
Системата за управление на качеството и екополитиките са естествено свързани помежду си. По тази причина DOLEZYCH обединява двете системи, образувайки нов отдел.

Предимствата на екологичната осъзнатост:
Това, което в началото се възприемаше само като временна тенденция, постепенно се разви в екологична и организационна необходимост. Грижата за околната среда, и оттам отговорната експлоатация на ресурси и съкращаването нивата на брака, ведно с въвеждането на най-съвременни технологии, щадящи околната среда, са неразделна част от целите и амбициите на DOLEZYCH. Постоянният качествен контрол, подобряването на производствения процес и опазването на околната среда трябва да са приоритет на всяко успешно предприятие, което се грижи за интересите на идните поколения, с дългосрочна визия за бъдещето.

 

 

www.dolezych.de

Каталог English

dolezych-bestseller-2014k

Каталог Deutsch

dolezych-bestseller-2014k