Bauer GmbH от Südlohn

разработва, произвоежда и продава технологии за оборудване към мотокари, контейнери за рециклиране на отпадъци, както и за опасни вещества.
От 1966 г. е семейна фирма, която е основана от управляващия партньор Хайнц Дитер Бауер.
Началното производство започва с транспортно оборудване, а от 1971 г. насам и с приставки за мотокари. През 1985 г. програмата е допълнена с производство на продукти за опазване на околната среда. Поради непрекъснатото разрастване на компанията през 1993 г. е създаден друг завод в Halberstadt, Саксония-Анхалт.
С последните подобрения, като въвеждане в експлоатация на логистичен център и ново отделение за лакови покрития, фирмата се сертифицира по ISO 9001:2000, за едно по-успешно бъдеще.
Продукти:
В производствената програма са застъпени главно продукти като: наклоняеми контейнери , обръщащи се контейнери , асансьори, приставки за пренасяне и обръщане на варели, както и депа за опасни материали, стелажни контейнери, контейнери защитени срещу запалване , контейнери за съхранение на опасни материали и други. В последните няколко години все по-голям е интереса към програмата за рециклиране и контейнерите за отпадъци от продуктовата гама на Bauer GmbH.

www.bauer-suedlohn.de

Каталог Bauer