Буш-Йегер винаги се стреми да задоволява строгите изисквания на клиентите по отношение на качество, избор на продукти и иновативни решения.
Буш-Йегер е водещият производител на пазара и има повече от 128 години опит в сферата на електроинсталациите. В Германия имаме два производствени центъра. Като част от АББ Груп, компанията е работодател на около 1100 души в Люденшайд и Ауе. Продуктите се изнасят към повече от 60 страни.
Компанията предлага 5 500 различни продукти, от цялостни електрически инсталации, с прилежащите ключове, контакти, специални щепсели, модулни компоненти за DIN-шини, реостати и детектори на движение, до електронни продукти от най-ново поколение за системи за сграден мениджмънт. Продуктите и решенията на Буш-Йегер отговарят на стандартите за високо качество DIN EN ISO 9001. Освен това компанията е инсталирала модерна система за еко-мениджмънт, която напълно покрива изискванията на международния стандарт DIN EN ISO 14001.
Постоянните усилия за развиване на нови решения и продукти са ключовата предпоставка за успешно присъствие на пазара, и произтичащата от това близка връзка с електронния и електротехническия бранш.
Буш-Йегер предлага и все по-важните услуги образователни курсове и обучения, в рамките на продължаващо и допълнително обучение. Образователният център в Люденшайд предлага богат избор от курсове в ултрамодерна и архитектурно усъвършенствана обстановка.          


www.busch-jaeger.de

 

Каталог

Каталог Серии и модели