Фабрика NEXUS потвърждава дългогодишните традиции на световноизвестните немски майстори за производство на инструменти от гр. Ремшайд.

Вниманието на ръководството на фабриката е изключително насочено към производство на скоби и приспособления за вадене на лагери, шайби, маховици и др. от машини и съоръжения в индустрията, както и в автомобилостроенето и поддръжката на транспортни средства. Обхванат е изключително голям асортимент от дву- и трираменни механични скоби с разнообразни размери, както и скоби с усилено и с хидравлично действие.

 

 

 


www.nexus.de

Каталог

Nexus katalog