Хидравличен стенд  за изпитване на подемни съоръжения
Хидравличен стенд за изпитване на подемни съоръжения

Модел RPYS - 1215 Капацитет max 2 t

Приложение:

За тестване капацитета на повдигащи устройства, лостови и верижни съоръжения, тирфури, както и други повдигащи устройства.

 

Изпитване на подемно оборудване Устройството за повдигане се разполага между горната и долната скоба, веригата се опъва чрез буталото на хидравличния цилиндър, като приложената сила се отчита на манометъра.

Изпитване на спирачен механизъм на подемно оборудване За функционално изпитване на спирачен механизъм,  ръчната помпа се използва за прилагане на противоналягане, като по този начин се увеличава теглото след общо изпитване.

not rated Още